decorator

Regulamin

 1. Administratorem jest spółka Davis BB Park spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedziba w Bielsku – Białej (43-300) przy ul. Chełmońskiego 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 00009591261, REGON: 521430823, NIP: 5472230307.
 2. Usługi Ceylon Ayurveda są wykonywane w siedzibie ul. Łowiecka 49 43-300 Bielsko-Biała.
 3. Usługi mogą być zamawiane bezpośrednio w siedzibie, drogą telefoniczną, a także drogą mailową.
 4. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług Ceylon Ayurveda. Reguluje on kwestie konieczne do zapewnienia bezpiecznego świadczenie usług i obowiązuje wszystkich Klientów, niezależnie od sposobu zamówienia usługi.
 5. Przystępując do korzystania z usług Ceylon Ayurveda Klient jednocześnie oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 1. Podstawowe Zasady wykonywania zabiegów

  • Masaże wykonywane w Ceylon Ayurveda wykonywane są przez osoby posiadające uprawnienia, doświadczenie zawodowe oraz niezbędne umiejętności.
  • Klientem Ceylon Ayurveda może zostać osoba pełnoletnia, bądź niepełnoletnia za zgodą rodziców i w obecności rodzica lub opiekuna prawnego.
  • Na terenie Gabinetów nie mogą przebywać zwierzęta.
  • Obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz palenia wyrobów tytoniowych (w tym również e-papierosów).
  • Wchodząc do Ceylon Ayurveda należy zdjąć buty i zostawić je przy wejściu, Klient dostaje obuwie zamienne w ,którym będzie poruszać się po salonie masażu.
  • Należy wyłączyć urządzenia mobilne lub włączyć tryb cichy.
  • Podczas zabiegów lub w poczekalni należy zachować cichy ton głosu, aby nie przeszkadzać pacjentom w trakcie zabiegów.
  • Klient Ceylon Ayurveda jest zobowiązany do przyniesienia własnego ręcznika (duży ręcznik).
  • W salonie masażu używa się wyłącznie ręczników jednorazowych, które wymieniane są po każdym zabiegu.
  • Po wykonanym zabiegu Klient może skorzystać z łazienki w której znajduje się prysznic.
 2. Zapisy na Wizytę

  • Zapisanie się na Wizytę oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
  • Do Centrum Ceylon Ayurveda obowiązują zapisy. Terminy są ustalone osobiście, telefonicznie lub drogą mailową.
  • Płatność należy uregulować dopiero po wykonanym zabiegu masażu.
  • Rezerwacja wizyty jest równoznaczna ze zgodą na wypełnienie przed pierwszą wizytą Karty Klienta, na której umieszcza się podstawowe dane osobowe i zapisuje wszelkie dolegliwości i schorzenia ( o ile takie występują), W razie jeśli dolegliwości i schorzenia mogą źle wpłynąć na zdrowie pacjenta podczas masażu, personel może odmówić wykonania zabiegu.
 3. Anulowanie wizyty

  • Klient ma możliwość bezpłatnego przełożenia lub odwołania zarezerwowanego masażu, prosimy kontaktować się wtedy drogą telefoniczną najszybciej jak to jest możliwe.
  • W przypadku przeziębienia, grypy lub innej infekcji prosimy o odwołanie wizyty z uwagi na ryzyko zarażenia personelu salonu masażu.
 4. Wizyta w Gabinecie

  • Klient zobowiązany jest do przybycia 5-10min przed umówioną godziną w celu przygotowania się do masażu, umówiona godzina jest godziną jego rozpoczęcia.
  • Personel Ceylon Ayurveda zobowiązany jest do poszanowania prywatności oraz intymności klienta.
  • W przypadku odczucia przez Klienta dyskomfortu lub złego samopoczucia w trakcie lub po zabiegu, klient zobowiązany jest natychmiast poinformować o tym osobę wykonującą masaż.
  • Personel Ceylon Ayurveda ma prawo do odmówienia lub przerwania masażu Klientowi, który jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. W takim przypadku, za zabieg zostanie pobrana opłata, jak za zabieg, który się odbył.
  • Personel Ceylon Ayurveda ma prawo do odmówienia lub przerwania masażu, jeśli spotka się z zachowaniem nieadekwatnym do miejsca, w którym się znajduje (propozycje seksualne, agresja itp). W takich przypadkach zostanie wezwana Policja a opłata za zabieg zostanie pobrana, jak za zabieg, który się odbył.
  • Bezpośrednio po zakończonym masażu. Klient zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za wykonaną usługę. Do form płatności należą: Gotówka, karta płatnicza lub Blik.
  • Klienci Ceylon Ayurveda odpowiadają za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Gabinetu, do pełnej ich wartości. Za szkody spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
 5. Reklamacje

  • Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga się w oparciu o Kodeks Cywilny.
  • Reklamacje oraz skargi można składać pisemnie na adres salonu lub mailowo. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni.