decorator

Polityka prywatności

Polityka prywatności Davis BB Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Davis BB Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku – Białej przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis www.ceylonayurveda.pl (dalej: serwis). Zależy nam, aby każdy użytkownik posiadał informacje w zakresie pozyskiwanych przez nas danych oraz stosowanych środków ochrony prywatności użytkowników.

Administratorem jest spółka Davis BB Park spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedziba w Bielsku – Białej (43-300) przy ul. Chełmońskiego 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 00009591261, REGON: 521430823, NIP: 5472230307.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Inspektor Ochrony Danych odpowiada w imieniu Administratora za udzielenie informacji w sprawach ochrony danych osobowych. W celu uzyskania informacji z zakresu ochrony danych osobowych należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w formie elektronicznej pod adresem e-mail: iod@davis.pl pod numerem telefonu +48.338163660 lub w formie pisemnej na adres Administratora Danych Osobowych: ul. Miłosna 37, 43-346 Bielsko-Biała.

Serwis zawiera odnośniki (linki) do innych stron internetowych. Informujemy, że nie mamy wpływu na zasady zachowania prywatności obowiązujące na innych stronach i nie ponosimy za nie odpowiedzialności. W związku z tym, zachęcamy Państwa do zapoznania się z polityką prywatności danej strony internetowej po przejściu do witryny.

Poniżej zostały określony warunki korzystania z naszego serwisu oraz stosowana polityka prywatności.

 

 

Dane o użytkowniku gromadzone przez Serwis

Podczas wizyty użytkownika w naszym serwisie automatycznie zapisywane są tzw. logi dostępowe – anonimowe informacje np. czas Państwa wizyty, adres IP, adres URL, użyta przeglądarka internetowa.
Informacje te są przez nas wykorzystywane w celu administrowania serwisem, diagnozowania problemów dotyczących pracy serwera oraz analizy ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa.
Zapewniamy Państwa, że informacje zawarte w logach dostępowych nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do zarządzania serwerem, ponadto nie są w jakikolwiek sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników serwisu, w szczególności z danymi użytkowników korzystających z formularza kontaktowego i nie są wykorzystywane w celu Państwa identyfikacji.
Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w przypadkach, w których użytkownik wyraził na to zgodę.
Dane osobowe (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) zbierane przez udostępniony w serwisie formularz kontaktowy oraz za pośrednictwem korespondencji elektronicznej przetwarzane są w celu kontaktowym – udzieleniu odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu lub korespondencji elektronicznej lub – jeśli wynika to z treści zapytania – w celu nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany umowy bądź jej rozwiązania.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Państwa zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu z Administratorem.

 

 

Pliki cookies

Serwis może wdrożyć wykorzystywanie plików cookies. Pliki cookies to pliki tekstowe, które zapisywane są na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą usprawnieniu działania serwisu poprzez zapewnienie użytkownikom korzystania z różnych funkcji przewidzianych przez stronę internetową oraz identyfikacji sposobów korzystania przez użytkowników z serwisu. Pliki cookies nie zawierają danych osobowych.
W przypadku wykorzystywania przez serwis plików cookies, podczas pierwszej wizyty na stronie zostanie Państwu wyświetlona informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie przez Państwa powyższej informacji będzie oznaczało, że wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności. Udzielona zgoda będzie mogła zostać w każdym czasie wycofana poprzez zmianę ustawienia plików w przeglądarce internetowej. Wyłączenie plików cookies w każdym przypadku będzie mogło powodować trudności w korzystaniu ze strony internetowej, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.
Informacje gromadzone przy użyciu plików cookies będą mogły obejmować adres IP użytkownika, typ wykorzystywanej przeglądarki internetowej, język oraz rodzaj systemu operacyjnego, dostawcę usług internetowych, informację o czasie i dacie wizyty oraz lokalizacji.
Zapewniamy Państwu możliwość korzystania z funkcji mediów społecznościowych, takich jak obserwowanie profilu spółki na Facebooku oraz udostępnianie treści w tym serwisie. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies przez administratora serwisu społecznościowego.